Ցուցակները Ստուգեք․ Հուլիսին 77 Հազար Քաղաքացու կտրամադրվի․․Կենսաթոշակի և նպաստների նվազագույն չափը պետք է գերազանցի պարենային


աղքատության նվազագույն շեմը:

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը ՀՀ կառավարության հաստատմանն է ներկայացրել կենսաթոշակի, ծերության նպաստի, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստի, հաշմանդամության նպաստի նվազագույն չափի 50 տոկոս բարձրացման առաջարկ։

Այս մասին նշված է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնավարման 100 օրվա վերաբերյալ հաշվետվությունում:

Ըստ առաջարկի՝ պարենային աղքատության նվազագույն շեմից ցածր կենսաթոշակի, ծերության նպաստի, կերակրողին կորցնելու դեպքում՝ նպաստի,

հաշմանդամության նպաստի չափը կենսաթոշակ կամ նպաստ ստացող շուրջ 77 000 շահառուի համար կդառնա առնվազն 25500 դրամ։

The minimum amount of pension benefits must exceed the food allowance

the minimum poverty line.

The Ministry of Labor and Social Affairs has submitted a proposal to the Government of the Republic of Armenia for a 50% increase in pensions, old-age benefits, benefits in case of loss of a breadwinner, and disability benefits.

This is stated in the report on the 100 days of the Minister of Labor and Social Affairs.

According to the proposal, a pension below the minimum food poverty line, old-age benefit, in case of loss of a breadwinner, a benefit,

The amount of disability benefit for about 77,000 beneficiaries receiving pensions or benefits will be at least 25,500 drams.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *