ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ․Համացանցում հայտնվել է մի տեսանյութ թե ինչպես են հայ զինվորները ադրբեջանցուն գերեվարում ու․․ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ․Համացանցում հայտնվել է մի տեսանյութ թե ինչպես են հայ զինվորները ադրբեջանցուն գերե վարում․․Արցախյան ազատամարտ (նաև գոյամարտ, պատերազմ), Արցախի հայ բնակչության պայքարը հանուն Հայաստանի հետ միացման և ընդդեմ ադրբեջանական ագրեսիայի: Հակամարտության երկրորդ կողմն է Ադրբեջանը, որը ձգտում էր նվաճել Արցախը։ Չարդախլու հայկական գյուղում 1987

թվականին տեղի ունեցած հայ-ադրբեջանական ընդհարումներից Ադրբեջանական ԽՍՀ-ում սկսվեց հայերի բնաջնջում, ինչից հետո հակամարտությունը աստիճանաբար վերաճեց հայ-ադրբեջանական լայնամասշտաբ պատերազմի:


Արցախյան գոյամարտը սկիզբ է առել 1918-1920 թվականներին։ Այս շրջանում Արցախը դե յուրե մաս չի կազմել որևէ պետության, այդ թվում՝ Ադրբեջանի։ Օսմանյան Թուրքիայի ճնշման տակ ստորագրված Բաթումի պայմանագրով, նոր կազմավորվող

Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս էին մնացել բազմաթիվ հայաբնակ տարածքներ, այդ թվում և Արցախը։ Դրանից օգտվեցին նորաստեղծ Ադրբեջան կոչված պետության ղեկավարները՝ Արցախը, Զանգեզուրը,

Նախիջևանը և այլ հայկական հողեր հայտարարելով իրենց պետության մաս, սակայն տեղի բնակչությունը վճռական դիմադրություն ցույց տվեց օկուպանտներին: Այնուամենայնիվ, Գարդմանն ու Նախիջևանը մնացին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։

VIDEO տես A video of Armenian soldiers taking Azeris captive has appeared on the Internet ․․

Artsakh liberation war (also survival war, war), the struggle of the Armenian population of Artsakh for unification with Armenia against the Azerbaijani aggression. The second side of the

conflict is Azerbaijan, which was trying to conquer Artsakh. The Armenian-Azerbaijani conflict in the Armenian village of Chardakhlu in 1987 led to the extermination of Armenians in the Azerbaijani SSR, after which the conflict gradually escalated into a large-scale Armenian-Azerbaijani war.

VIDEO մի Une vidéo de soldats arméniens prenant des captifs azéris est apparue sur Internet ․․

Guerre de libération de l’Artsakh (également guerre de survie, guerre), lutte de la population arménienne d’Artsakh pour l’unification avec l’Arménie contre l’agression azerbaïdjanaise. Le deuxième côté du conflit est l’Azerbaïdjan, qui essayait de conquérir l’Artsakh. Dans le village arménien de Chardakhlu 1987

L’anéantissement des Arméniens dans la RSS d’Azerbaïdjan a commencé dans le conflit arméno-azerbaïdjanais en 1915, après quoi le conflit s’est progressivement transformé en une guerre arméno-azerbaïdjanaise à grande échelle.

La guerre d’Artsakh pour la survie a commencé en 1918-1920. Pendant cette période, l’Artsakh ne faisait partie de jure d’aucun État, y compris l’Azerbaïdjan. Le traité nouvellement formé de Batoumi, signé sous la pression de la Turquie ottomane

De nombreuses zones à population arménienne ont été laissées en dehors de la République d’Arménie, y compris l’Artsakh. Il a été utilisé par les dirigeants du nouvel État d’Azerbaïdjan – Artsakh, Zangezur,

Le Nakhitchevan a déclaré que les autres terres arméniennes faisaient partie de leur État, mais la population locale a résolument résisté aux occupants. Néanmoins, Gardman et Nakhichevan sont restés sous contrôle azerbaïdjanais.

VIDEO տես Une vidéo de soldats arméniens capturant des Azéris est apparue sur Internet ․․

Guerre de libération de l’Artsakh (également guerre de survie, guerre), lutte de la population arménienne d’Artsakh pour l’unification avec l’Arménie contre l’agression azerbaïdjanaise. Le deuxième côté du:

le conflit est l’Azerbaïdjan, qui essayait de conquérir l’Artsakh. Le conflit arméno-azerbaïdjanais dans le village arménien de Chardakhlu en 1987 a conduit à l’extermination des Arméniens en RSS d’Azerbaïdjan, après quoi le conflit s’est progressivement transformé en une guerre arméno-azerbaïdjanaise à grande échelle.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *