Տեսախցիկը ֆիքսել է՝ ինչպես են ադրբեջանցիներն այցելել Սյունիքի Որոտան համայնքՈրոտան (Նախկին անվանումներ՝ Ոյոտ, Որոտն, Որոտն Հին, Ռուտ, Րուդ, Ոտուտ, Ուրուտ, Օրոտն) , գյուղ Հայաստանի Սյունիքի մարզի Սիսիանի տարածաշրջանում։ Ըստ Ազգային վիճակագրական


ծառայության 2011 թ. կատարած մարդահամարի տվյալների՝ գյուղի բնակչությունը կազմում է 282 մարդ, ինչն աննշան է

նվազել համեմատած 2001 թ. մարդահամարից (283)։ Գտնվում է Սիսիանից 10 կմ դեպի հարավ-արևելք, Որոտան գետի բարձրադիր ձախ ափին։

Vorotan (Former names: Oyot, Vorotn, Vorotn Hin, Rut, Rud, Otut, Urut, Orotn), a village in the Sisian region of the Syunik region of Armenia. According to the N

ational Statistical Service in 2011 According to the census conducted in 2001, the population of the village is 282 people, which is a slight decrease compared to 2001. from the census (283). It is located 10 km south-east of Sisian, on the upper left bank of the Vorotan River.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *