Ուշադրություն. վերաբերվում է բոլոր նրանց, ովքեր աշխատում են«Տոների և հիշատակի օրերի մասին» օրենքը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետությունում նշվող բոլոր տոնական և հիշատակի օրերը: Իրավաբան․net-ը հայտնում է, թե ինչ տոնական և հիշատակի


օրեր կան դեկտեմբերին և հունվարին՝ համաձայն օրենքի։ 1.Ամանոր և Ծննդյան տոներ’ նշվում են դեկտեմբերի 31-ից հունվարի 2-ը ներառյալ (Ամանոր), հունվարի 3-ին, 4-ին և 5-ին (նախածննդյան տոներ) և հունվարի 6-ին (Սուրբ Ծնունդ և Հայտնություն), ոչ աշխատանքային օրեր: Այսինքն, մինչև

դեկտեմբերի 30-ը ընկած օրերը աշխատանքային են։ Բանակի օրը նշվում է հունվարի 28-ին և այն ոչ աշխատանքային օր է: Սուրբ Ծննդյան և Հայտնության տոնին հաջորդող’ Մեռելոց հիշատակի օր’ նշվում է հունվարի 7-ին, ոչ աշխատանքային օր: Ի դեպ, աշխատանքային օրենսգրքի համաձայն՝

աշխատանքային’ տոնական և հիշատակի օրերի նախօրյակին աշխատանքային օրվա տևողությունը կրճատվում է մեկ ժամով, բացառությամբ կրճատ և ոչ լրիվ աշխատանքային ժամանակի պայմաններով աշխատող աշխատողների:

The Law on Holidays and Remembrance Days defines all holidays celebrated in the Republic of Armenia. Lawyer հայտնում net reports what holiday և remembrance days there are in December և January, according to the law. 1. New Year և Christmas են is celebrated from December 31 to January 2

inclusive (New Year), January 3, 4 և 5 (pre-Christmas holidays) և January 6 (Christmas և Revelation), non working days: That is, the days until December 30 are working days. Army Day is celebrated on January 28, it is a non-working day. Christmas հաջորդ The Day of Remembrance of the Dead

following Revelation is celebrated on January 7, a non-working day. By the way, according to the Labor Code, on the eve of working holidays, the working day is reduced by one hour, except for workers working part-time.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *