1

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. կարևոր լուր բոլորիդ համար. ինչ եղանակ է լինելու վաղը երեկոյան ժամերից..սկսվում է նոր…


Հանրապետության տարածքում փետրվար ամսվա օդի ջերմաստիճանը միջինը կազմում է -5…-8C, որը 1C-ով բարձր է հունվարի միջին ջերմաստիճանից: Առաջին տասնօրյակը բնորոշվում է առավել ցածր ջերմաստիճաններով, այնուհետև ջերմաստիճանը աստիճանաբար բարձրանում է: Երևանում 1885-2010թթ. ժամանակահատվածում 16 անգամ դիտվել են խիստ ցուրտ փետրվարներ, երբ օդի միջին ամսական ջերմաստիճանը եղել է -8C: Սովորաբար փետրվարը հունվարից տաք է, սակայն տարիների 15-20%-ի դեպքում միջին ամսական ջերմաստիճանը փետրվարին հունվարից ցածր է եղել: Տաք փետրվարներ դիտվել են 1955, 1963, 1966, 1979, 1986, 1987, 1999, 2004, 2009, 2010, 2018թթ.: Այդ


տարիներին Արմավիրի, Արարատի մարզերում, Տավուշի և Սյունիքի ցածրադիր մասերում օդի միջին ամսական ջերմաստիճանը եղել է +5…+6C: Բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը Երևանում հասել է +20C(1955թ.), Կապանում’ +26C(1955թ.): ՇՄՆ Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի փոխտնօրեն Գագիկ Սուրենյանը ներկայացրել է այս տարվա փետրվար ամսվա ամսական կանխատեսումը։ Երևան քաղաք Օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը սպասվում է +4…+5C, որը 4-5 աստիճանով բարձր է բազմամյա միջին արժեքից: Ամսվա ընթացքում առանձին օրեր հնարավոր է օդի

ջերմաստիճանի նվազում՝ գիշերը մինչև -5…-7C, առանձին օրեր օդի ջերմաստիճանի բարձրացում՝ ցերեկը մինչև +15..+17C (դիտված պատմական բացարձակ նվազագույնը’ -25…-27C, առավելագույնը՝ +19…+21C): Ամսական տեղումների քանակը ենթադրվում է նորմային մոտ (նորման’ 21…34 մմ): 5 STOPPED Արարատի և Արմավիրի մարզեր, Արագածոտնի և Կոտայքի մարզի նախալեռնային շրջաններ Օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը սպասվում է +3…+4C, որը 4-5 աստիճանով բարձր է բազմամյա միջին արժեքից: Ամսվա ընթացքում առանձին օրեր հնարավոր է օդի ջերմաստիճանի նվազում գիշերը’ մինչև -8…-10C, առանձին օրեր օդի ջերմաստիճանի բարձրացում’ ցերեկը մինչև +15…+17C (դիտված պատմական բացարձակ նվազագույնը’ -29…-31C, առավելագույնը’ +20…+22C): Ամսական տեղումների քանակը ենթադրվում է նորմային մոտ (նորման’ 18…34 մմ): Շիրակի և Գեղարքունիքի մարզեր,

Արագածոտնի և Կոտայքի մարզի լեռնային շրջաններ Օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը սպասվում է 0…-2C, որը 4-5 աստիճանով բարձր է բազմամյա միջին արժեքից: Ամսվա ընթացքում առանձին օրեր սպասվում է օդի ջերմաստիճանի նվազում գիշերը’ մինչև -10…-15C, առանձին օրեր օդի ջերմաստիճանի բարձրացում՝ ցերեկը մինչև +7…+10C (դիտված պատմական բացարձակ նվազագույնը’ -34…-36C, առավելագույնը’ +12…+14C): Ամսական տեղումների քանակը ենթադրվում է նորմային մոտ (նորման’ 19…57 մմ): Լոռու մարզ Օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը սպասվում է +3…+6C, որը 4-5 աստիճանով բարձր է բազմամյա միջին արժեքից: Ամսվա ընթացքում առանձին օրեր սպասվում է օդի ջերմաստիճանի նվազում՝ գիշերը մինչև -8…-12C, առանձին օրեր օդի ջերմաստիճանի բարձրացում՝ ցերեկը մինչև +14…+17C (դիտված պատմական բացարձակ նվազագույնը’ -25…-30C, առավելագույնը’ +15…+18C): Ամսական տեղումների քանակը ենթադրվում է նորմային մոտ (նորման’

25…33 մմ ): Տավուշի մարզ Օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը սպասվում է +5…+7C, որը 4-5 աստիճանով բարձր է բազմամյա միջին արժեքից: Ամսվա ընթացքում առանձին օրեր սպասվում է օդի ջերմաստիճանի նվազում՝ գիշերը մինչև -4…-7C, առանձին օրեր օդի ջերմաստիճանի բարձրացում՝ ցերեկը մինչև +17…+22C (դիտված պատմական բացարձակ նվազագույնը’ -17…-20C, առավելագույնը’ +20…+23C): Ամսական տեղումների քանակը ենթադրվում է նորմային մոտ (նորման’ 27…30մմ): Վայոց Ձորի մարզ Օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը սպասվում է նախալեռնային շրջաններում՝ +4…+5C, լեռնային շրջաններում’ 0…-2C, որը 4-5 աստիճանով բարձր է բազմամյա միջին արժեքից: Ամսվա ընթացքում առանձին օրեր սպասվում է օդի ջերմաստիճանի նվազում’ գիշերը նախալեռնային շրջաններում մինչև -6…-9C, լեռնային շրջաններում’ -12…-15C, առանձին օրեր օդի ջերմաստիճանի

բարձրացում նախալեռնային շրջաններում՝ ցերեկը մինչև +14…+16C, լեռնային շրջաններում’ +7…+10C (դիտված պատմական բացարձակ նվազագույնը’ նախալեռնային շրջաններում’ -22…-25C, լեռնային շրջաններում’ -30…-33C, առավելագույնը’ նախալեռնային շրջաններում՝ +20…+23C, լեռնային շրջաններում’ +11…+14C): Ամսական տեղումների քանակը ենթադրվում է նորմային մոտ (նորման’ նախալեռնային շրջաններում 30…32մմ, լեռնային շրջաններում 70…73մմ ): Սյունիքի մարզ Օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը սպասվում է հովտային շրջաններում +8…+10C, նախալեռնային

շրջաններում’ +3…+6C, որը 4-5 աստիճանով բարձր է բազմամյա միջին արժեքից: Ամսվա ընթացքում առանձին օրեր սպասվում է օդի ջերմաստիճանի նվազում՝ գիշերը հովտային շրջաններում մինչև’ -2…-7C, նախալեռնային շրջաններում’ -8…-13C, առանձին օրեր օդի ջերմաստիճանի բարձրացում՝ հովտային շրջաններում՝ ցերեկը մինչև +18…+23C, նախալեռնային շրջաններում’ +15…+20C (դիտված պատմական բացարձակ նվազագույնը’ հովտային շրջաններում’ -18…-21C, նախալեռնային շրջաններում’ -29…-32C, առավելագույնը’ հովտային շրջաններում +24…+27C, նախալեռնային շրջաններում’ +14…+17C): Ամսական տեղումների քանակը ենթադրվում է նորմային մոտ (նորման’ հովտային շրջաններում 16…32 մմ, նախալեռնային շրջաններում 23…54 մմ ):

The average air temperature in the territory of the republic in February is -5 …- 8C, which is 1C higher than the average temperature in January. The first ten days are characterized by lower temperatures, then the temperature gradually rises. In Yerevan in 1885-2010. Extremely cold Februarys were observed 16 times during the period, when the average monthly air temperature was -8C. February is usually warmer than January, but for 15-20% of the years, the average monthly temperature in February was lower than in January. Warm February was observed in 1955, 1963, 1966, 1979, 1986, 1987, 1999, 2004, 2009, 2010, 2018. In those years, the average

monthly air temperature in Armavir, Ararat, Tavush and Syunik was +5 … + 6C. The absolute maximum temperature in Yerevan reached + 20C (1955), in Kapan – + 26C (1955). Gagik Surenyan, Deputy Director of the Hydrometeorological Monitoring Center of the USSR, presented the monthly forecast for February of this year. The average monthly air temperature in Yerevan is expected to be +4 … + 5C, which is 4-5 degrees higher than the long-term average. During some days of the month the air temperature may decrease to -5 …- 7C at night, on some days the air temperature may increase to +15 .. + 17C during the day (observed absolute absolute


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *