Ուշադրություն․ բոլոր նրանց, ովքեր ցանակնում են «Գրին քարտով» ԱՄՆԱՄՆ «Գրին քարտի» խաղարկության արդյունքները հրապարակվել են մայիսի 8-ին։ Դրանք կարող եք ստուգել այս կայքում՝ https://dvprogram.state.gov/ ։ 2021 թ․-ի հայտատուի կարգավիճակի ստուգում DV-2021թ․-ի համար հայտատուները պետք է մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ը այս կայքի միջոցով ստուգեն իրենց մուտքի կարգավիճակը: DV-2021-ի համար գրանցման ժամանակահատվածը 2019 թվականի հոկտեմբերի 2-ից մինչև 2019 թվականի նոյեմբերի 5-ն էր: 2022թ․-ի հայտատուի կարգավիճակի ստուգում DV-2022-ի համար հայտատուները իրենց հաստատման տեղեկատվությունը կարող են 2021 թ.-ի մայիսի 8-ի կեսօրից սկսած մուտքագրել ստորև նշված հղումով: DV-2022-ի համար գրանցման ժամանակահատվածը 2020 թվականի հոկտեմբերի 7-ից մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ն էր: DV-2022-ի համար հայտատուները պետք է իրենց հաստատման համարը պահեն առնվազն մինչև 2022 թվականի սեպտեմբերի 30-ը: Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատնից Իրավաբան.net-ը տեղեկանում է, որ Երևանում ԱՄՆ դեսպանատան հյուպատոսական բաժինը գրին քարտի կամ մշտական կացության քարտի կորստյան կամ ժամկետը լրանալու դեպքում այն չի կարող տեղում փոխարինել: Փոխարինելու կամ նորը թողարկելու համար անհրաժեշտ է վերադառնալ Միացյալ Նահանգներ և նոր գրին քարտի ստացման դիմում ներկայացնել Ներգաղթի ու քաղաքացիության ծառայությանը: Պահանջվում է լրացնել I-90, Application to Replace Permanent Resident Card ձևը և կատարել պահանջվող վճարումը: Մանրամասն տեղեկությունների համար տես՝ uscis.gov/I-90: Այնուհանդերձ, ԱՄՆ-ից դուրս գտնվելու ժամանակահատվածով պայմանավորված՝ հյուպատոսական պաշտոնյան կարող է գրին


քարտի գողանալու կամ կորստյան դեպքերում տրամադրել ժամանակավոր ճամփորդական փաստաթուղթ, որը ավիափոխադրողները կընդունեն որպես ԱՄՆ կացության իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ ԱՄՆ վերադառնալու համար: Այս փաստաթուղթը ԱՄՆ մշտական բնակչի կարգավիճակ ունեցող անձին հնարավորություն է տալիս փոխադրում իրականացնող ընկերությանը ցույց տալ, որ իրավասու է հասնել Միացյալ Նահանգների ցանկացած սահմանային անցակետ, որտեղ որոշում կընդունվի ԱՄՆ նրա մուտքը արտոնելու մասին: Այն ԱՄՆ մուտք գործելու կամ մուտքը պայմանականորեն թույլ տալու երաշխիք չէ: ԱՄՆ սահմանային անցակետ ժամանելուն պես Մաքսային ու սահմանային պաշտպանության ծառայությունը կկատարի բոլոր անհրաժեշտ ստուգումները և որոշում կկայացնի տվյալ անձին ընդունելու կամ մուտքը պայմանական թույլատրելու մասին: Որպեսզի ձեռք բերեք այս ժամանակավոր փաստաթուղթը պետք է հարցազրույցի պայմանավորվածություն ձեռք բերեք Հյուպատոսական բաժնի հետ՝ գրանցվելով սպասարկման կենտրոնում հետևյալ կայքի միջոցով. https://ais.usvisa-info.com/en-am/iv: Մանրամասն տեղեկությունների համար տես՝ https://ais.usvisa-info.com/en-AM/iv/information/lpr_help.

The results of the US “Green Card” lottery were announced on May 8. You can check them out at this site: https://dvprogram.state.gov/. 2021 Applicant Status Check DV-2021 Applicants must check their entry status through this site by September 30, 2021. The registration period for DV-2021 was from October 2, 2019 to November 5, 2019. 2022 Applicant Status Check For DV-2022, applicants can enter their confirmation information from the afternoon of May 8, 2021 at the link below. The registration period for DV-2022 ranged from October 7, 2020 to November 10, 2020. Applicants for DV-2022 must keep their confirmation number at least until September 30, 2022. Iravaban.net learns from the US Embassy in Armenia that the Consular Section of the US Embassy in Yerevan cannot replace a green card or permanent residence card if it expires or expires. To replace or issue a new one, you must return to the United States and apply to the Immigration and Citizenship Service for a new green card. You need to fill in the I-90 Application to Replace Permanent Resident Card և to make the required payment. See uscis.gov/I-90 for more information. However, depending on the length of stay outside the United States, the consular officer may issue a temporary travel document in the event of theft or loss of a green card, which air carriers will accept as proof of US residency to return to the United States. This document allows a U.S. permanent resident to demonstrate to the shipping company that he or she is eligible to enter any U.S. border crossing where a decision is made to grant entry to the United States. It is not a guarantee of entry or conditional entry into the United States. Upon arrival at the U.S. Border Crossing Point, the Customs and Border Protection Service will conduct all neces


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *