ՈՒժի մեջ է մտել․ Ծնпղները կտпւգшնվեն, ԵՂԵՔ ԶԳпՆԲոլորդ պետք է լինեք տեղեկացված և իմանք այս կարևոր օրենքները․ այօսր ձեզ ենք ներկայացնում այս օրենքի կարևորությունը․


Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 178-րդ հոդվածը սահմանում է, որ ծնողների կամ նրանց փոխարինող անձանց կողմից անչափահաս երեխաների դաստիարակության և ուսուցման պարտականությունները չարամտորեն չկատարելը, անչափահասների կողմից թմրամիջոցներ օգտագործելն առանց բժշկի նշանակման կամ նրանց կողմից այլ իրավախախտումներ կատարելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում ծնողների կամ նրանց փոխարինող անձանց նկատմամբ 30 հազար դրամի չափով:

Հասարակական վայրերում մինչև տասնվեց տարեկան դեռահասների հար բած վիճակում երևալը, ինչպես նաև նրանց կողմից ոգ ելից խմիչքներ օգտագործելըառաջացնում է տուգանքի նշանակում ծնողների կամ նրանց փոխարինող անձանց նկատմամբ 20 հազար դրամի չափով:


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *