ՇՈԿ!! Վարկածներից մեկով Հրաչյան ինքնասպանություն է գործել հետևյալ պատճառովHraparak.am-ը գրում է. «Նախօրեին համացանցով տարածվել էր լուր, որ 15-ամյա մի տղա է կորել՝ Հրաչյան։ Մինչ բոլորը փնտրում էին նրան, երեկ տարածվեց բոթը՝ փրկարարները Հրազդանի կիրճում ծառից կախված հայտնաբերել են որոնվող 15-ամյա Հ․ Ն․-ի դին։ Գրվեց, որ 15-ամյա տղան «Բալդինինի» և «Հերմիտաժ» ցանցի սեփականատիրոջ որդին էր։ Մամուլում գրվեց, որ տղան սովորել է «Այբ» դպրոցում։ Դեպքի առթիվ ՀՀ քննչական կոմիտեում հարուցվել է քրեական գործ՝ ՀՀ քրեական


օրենսգրքի 110-րդ հոդվածի (ինքնասպանության հասցնելը) 1-ին մասով։ Մենք տեղեկություն ունենք, որ տղայի ինքնասպանության վարկածներից մեկն այն է, որ նա օնլայն խաղի է մասնակցել՝ քվեստի։ Այդ խաղը հայկական է, ստեղծվել է Հայաստանում։ Սա մի խաղ է, որը նման է աշխարհում տարածված հայտնի синий кит խաղին։ Խաղի ընթացքում երեխան 50 օր կատարում է իրեն ուղղված հրահանգները, որոնք սկզբում վտանգավոր չեն թվում, միևնույն ժամանակ երեխայի հետ խոսող անձը վերջինիս ներշնչում է, որ կօգնի հաղթահարել իր խնդիրները։ Առաջադրանքների մեջ մտնում են՝ առավոտյան շուտ արթնանալու, ձեռքին նշաններ, նկարներ, սիմվոլներ նկարելու, տարօրինակ

երաժշտություն լսելու եւ վերջում արդեն ինքնավնասման հրահանգներ։ Սովորաբար ինքնավնասման հրահանգներից հետո դեռահասները հրաժարվում են խաղին հետագա մասնակցությունից, սակայն, այն ծրագիրը, որով երեխաները մուտք են գործել՝ խաղալու նպատակով, հնարավորություն է ստեղծում որոշել խաղացողի հասցեն, գտնվելու վայրը, ու արդյունքում, եթե երեխան հրաժարվում է խաղալ, նրան սկսում են սպառնալ՝ ասում են, որ տեղյակ են, թե որտեղ է ապրում, ու հրահանգները չկատարելու դեպքում ընտանիքի անդամներին կվնասեն եւ այլն։ Синий кит-ի հեղինակը ռուս է, նրան կարողացել են բացահայտել, երբ 2015թ-ին Ռուսաստանի մի քանի քաղաքներում նույն օրը նույն ժամին 5

դեռահասներ ինքնասպանություն են գործել։ Հրաչյայի դեպքի վերաբերյալ «Այբ»-ից փորձեցինք մեկնաբանություն ստանալ, մեզ փոխանցեցին, որ իրենք նման աշակերտ չեն ունեցել։ Իսկ Քննչական կոմիտեից ինքնասպանության հանգամանքների վերաբերյալ հայտնեցին, թե այս պահի դրությամբ ոչինչ չեն կարող հայտնել, նախաքննություն է ընթանում։ Քննչական գործով անցնող վարկածներից մեկն էլ օնլայն խաղն է։ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի ամբոնի վարիչ Հրանտ Ավանեսյանը, անդրադառնալով օնլայն խաղերի ազդեցությանը երեխայի հոգեբանության վրա, ասաց, որ համացանցային խաղերը երեխային մեկուսացնում են․ «Դրանք լրացուցիչ պատճառ են

մեկուսանալու, այդ խաղերով տարվելու, լինում են նաեւ դերային խաղեր, որտեղ իրենք դեր են ստանձնում, ապրում են այդ կյանքով, դրանք արդեն շատ բացասական երեւույթներ են։ Ծնողները պետք է ուշադիր լինեն, փորձեն վերահսկել երեխա-համակարգիչ հարաբերությունները, հետաքրքրությունների դաշտը տեղափոխեն դեպի իրենց, դեպի առողջ ապրելակերպ։ Տարիքն այդքան էական չէ, նույնիսկ ուսանողական տարիքում կան բողոքներ, մեզ մոտ ծնողները մեկ-մեկ բողոքում են իրենց երեխաներից, որ իրենց նույնականացնում են։ Ինչ-որ ճապոնական խաղեր կան, դառնում են այդտեղի անդամներ։ Շատ ներքաշող եւ ներազդող տեխնոլոգիաներ են օգտագործվում այդ խաղեր ստեղծողների կողմից»։ 4STOPPED ՀԳ Նախորդ տարիներին Հայաստանում դեռահասների շրջանում մի շարժում կար՝ Էմոների շարժումը, որը եւս դեպրեսիվ տրամադրություններ էր առաջացնում եւ

ինքնասպանության փորձեր էին ձեռնարկվում։ Այդ տարիներին ակտիվ պայքար գնաց Էմոների շարժման դեմ եւ հնարավոր եղավ այն կանխել ու վերացնել։ Դրա դեմ պայքարեցին կրթօջախները, հասարակությունը, լրատվամիջոցները, ոստիկանությունը եւ հասան արդյունքի։ Այսօր Էմոների մասին գրեթե չեն հիշում։ Հիմա պետք է կանխել նոր՝ աղետալի հետեւանքներով այս խաղերի տարածումը։ Ի դեպ, այս խաղը կազմողը, մեր տեղեկություններով, դեռահասների հետ աշխատող հայտնի կազմակերպություններից մեկի աշխատակիցն է։ Մենք փորձում են ճշտել այս տեղեկատվությունը՝ հաստատում ստանալուն պես կհրապարակենք կազմակերպության անվանումը»։

Hraparak.am writes. “Yesterday, news was spread on the Internet that a 15-year-old boy, Hrachyan, was missing. While everyone was looking for him, the bot was spread yesterday, the rescuers found a 15-year-old H. wanted in a tree hanging in Hrazdan gorge. N’s body. It was written that the 15-year-old boy was the son of the owner of “Baldinini” և “Hermitage” network. It was written in the press that the boy studied at “Ayb” scho

ol. A criminal case has been initiated in the RA Investigative Committee in connection with the incident, according to Article 110, Part 1 of the RA Criminal Code (causing to commit suicide). We have information that one of the hypotheses of the boy’s suicide is that he participated in an online game – quest. That game is Armenian, it was created in Armenia. This is a game that is similar to the world-famous blue game. During the game, the child follows the instructions for 50 days, which at first do not seem dangerous, at the

same time the person talking to the child inspires him to help him overcome his problems. Tasks include waking up early in the morning, holding signs, pictures, symbols, listening to strange music, and finally self-harm instructions. Usually, adolescents refuse to participate in the game after self-harm instructions, but the program that the children entered to play allows them to determine the address and location of the player, and as a result, if the child refuses to play, they start threatening him, he says. They know where he lives and if they do not follow the instructions, they will harm their family members and so on. The author of Син

ий кит is a Russian, he was discovered when in 2015 in 5 cities of Russia on the same day 5 teenagers committed suicide at the same time. We tried to get a comment from “Ayb” on Hrachya’s case, they told us that they did not have such a student. The Investigative Committee informed about the circumstances of the suicide that at the moment they can not say anything, a preliminary investigation is underway. One of the hypotheses under investigation is the online game. Hrant Avanesyan, Head of the Chair of the Faculty of P

Hraparak.am schreibt. “Gestern wurde im Internet die Nachricht verbreitet, dass ein 15-jähriger Junge, Hrachyan, vermisst wurde. Während alle nach ihm suchten, wurde der Bot gestern ausgebreitet, die Retter fanden einen 15-jährigen H., der in einem Baum in der Hrazdan-Schlucht gesucht wurde. Ns Körper. Es wurde geschrieben, dass der 15-jährige Junge der Sohn des Besitzers des Netzwerks “Baldinini” – “Hermitage” – war. In der Presse stand geschrieben, dass der Junge an der “Ayb” -Schule studierte. Im Zusammenhang mit dem Vorfall wurde im RA-Untersuchungsausschuss ein Strafverfahren eingeleitet – RA-Krimineller

Artikel 110 Teil 1 des Kodex (Selbstmord begehen). Wir haben Informationen, dass eine der Hypothesen des Selbstmordes des Jungen ist, dass er an einem Online-Spiel teilgenommen hat – Quest. Das Spiel ist armenisch, es wurde in Armenien erstellt. Dies ist ein Spiel, das dem weltberühmten blauen Spiel ähnelt. Während des Spiels befolgt das Kind 50 Tage lang die Anweisungen, die auf den ersten Blick nicht gefährlich erscheinen. Gleichzeitig inspiriert es die Person, die mit dem Kind spricht, es, seine Probleme zu überwinden. Zu den Aufgaben gehört das frühe Aufwachen, das Halten von Zeichen, Bildern, Symbolen und Seltsamen

Anweisungen zum Musikhören und schließlich zur Selbstverletzung. Normalerweise weigern sich Jugendliche, nach Anweisungen zur Selbstverletzung am Spiel teilzunehmen, aber das Programm, das die Kinder zum Spielen eingegeben haben, ermöglicht es ihnen, die Adresse und den Ort des Spielers zu bestimmen. Wenn das Kind sich weigert zu spielen, starten sie Sie bedrohen ihn, sagt er. Sie wissen, wo er lebt, und wenn sie die Anweisungen nicht befolgen, werden sie ihren Familienmitgliedern Schaden zufügen und so weiter. Der Autor von Синий кит ist Russe, er wurde 2015 in mehreren Städten Russlands am selben Tag zur selben Zeit entdeckt 5

Jugendliche begingen Selbstmord. Wir haben versucht, einen Kommentar von “Ayb” zu Hrachyas Fall zu bekommen. Sie sagten uns, dass sie keinen solchen Studenten hatten. Der Untersuchungsausschuss informierte über die Umstände des Selbstmordes, dass derzeit keine vorläufigen Ermittlungen eingeleitet werden können. Eine der untersuchten Hypothesen ist das Online-Spiel. Hrant Avanesyan, Vorsitzender des Lehrstuhls der Fakultät für Philosophie und Psychologie, verwies auf die Auswirkungen von Online-Spielen auf die Psychologie des Kindes und sagte, dass Online-Spiele das Kind isolieren. “Es ist uns dann einfach aufgefallen

Es gibt auch Rollenspiele, die isoliert werden müssen, um von diesen Spielen mitgerissen zu werden, bei denen sie eine Rolle spielen, dieses Leben leben, sie sind bereits sehr negative Phänomene. Eltern sollten vorsichtig sein, versuchen, die Beziehung zwischen Kind und Computer zu kontrollieren, das Interessenfeld auf sich selbst zu verlagern und einen gesunden Lebensstil zu führen. Das Alter ist nicht so wichtig, auch im Alter der Schüler gibt es Beschwerden, hier beschweren sich unsere Eltern manchmal über ihre Kinder, die sie mit ihnen identifizieren. Es gibt einige japanische Spiele, sie werden dort Mitglieder. Viele faszinierende und einflussreiche Technologien werden von den Entwicklern dieser Spiele verwendet. “ 4STOPPED HG In den vergangenen Jahren gab es in Armenien eine Bewegung unter Teenagern, die Emo-Bewegung, die auch depressive Stimmungen verursachte und

Selbstmordversuche wurden gemacht. In diesen Jahren gab es einen aktiven Kampf gegen die Emo-Bewegung und es war möglich, ihn zu verhindern und zu beseitigen. Die Schulen, die Gesellschaft, die Medien, die Polizei haben dagegen gekämpft und Ergebnisse erzielt. Emos sind heute kaum noch in Erinnerung. Jetzt ist es notwendig, die Verbreitung dieser neuen Spiele mit katastrophalen Folgen zu verhindern. Nach unseren Informationen ist der Compiler dieses Spiels übrigens der Mitarbeiter einer der bekanntesten Organisationen, die mit Teenagern arbeiten. Wir versuchen, diese Informationen zu überprüfen. Wir werden den Namen der Organisation veröffentlichen, sobald wir eine Bestätigung erhalten. “

Hraparak.am schreibt. “Gestern wurde im Internet die Nachricht verbreitet, dass ein 15-jähriger Junge, Hrachyan, vermisst wurde. Während alle nach ihm suchten, wurde der Bot gestern ausgebreitet, die Retter fanden einen 15-jährigen H., der in einem Baum in der Hrazdan-Schlucht gesucht wurde. Ns Körper. Es wurde geschrieben, dass der 15-jährige Junge der Sohn des Besitzers des Netzwerks „Baldinini“ – „Hermitage“ – war. In der Presse wurde geschrieben, dass der Junge an der „Ayb“ -Schule studierte:

ol. Im Zusammenhang mit dem Vorfall wurde im Untersuchungsausschuss der RA ein Strafverfahren gemäß Artikel 110 Teil 1 des RA-Strafgesetzbuchs eingeleitet (Selbstmord verursacht). Wir haben Informationen, dass eine der Hypothesen des Selbstmordes des Jungen ist, dass er an einem Online-Spiel teilgenommen hat – Quest. Das Spiel ist armenisch, es wurde in Armenien erstellt. Dies ist ein Spiel, das dem weltberühmten blauen Spiel ähnelt. Während des Spiels folgt das Kind 50 Tage lang den Anweisungen, die auf den ersten Blick nicht gefährlich erscheinen:

Gleichzeitig inspiriert ihn die Person, die mit dem Kind spricht, ihm, seine Probleme zu überwinden. Zu den Aufgaben gehören das frühe Aufwachen, das Halten von Schildern, Bildern, Symbolen, das Hören seltsamer Musik und schließlich Anweisungen zur Selbstverletzung. Normalerweise weigern sich Jugendliche, nach Anweisungen zur Selbstverletzung am Spiel teilzunehmen, aber das Programm, das die Kinder zum Spielen eingegeben haben, ermöglicht es ihnen, die Adresse und den Ort des Spielers zu bestimmen, und infolgedessen, wenn


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *