Շատ լավ լուր դպրոցականների համար. դուք երկար էիք սպասել սրան. այսուհետ Հայաստանի դպրոցներում ….ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը կրճատում է հայաստանյան դպրոցներում դասավանդվող առարկաների քանակը` փոփոխություններ կատարելով 2010թ.–ին հաստատված ու մինչ օրս գործող հանրակրթության պետական չափորոշիչներում։


ԿԳՄՍ փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանն այսօր ՀՀ կառավարության նիստում, ներկայացնելով նոր չափորոշիչները, ասաց, որ փոփոխությունները հնարավորություն կտան խուսափել տարբեր առարկաներում հանդիպող կրկնություններից, ավելի արդյունավետ օգտագործել դպրոցում երեխայի ծախսած ժամանակը։

«Այս փոփոխության միջոցով մենք փաստորեն նվազեցնում ենք դպրոցականների ծանրաբեռնվածությունը` չկրճատելով բովանդակային ծավալը և հասնելով ավելի մեծ արդյունքների»,– ասաց փոխնախարարը։

Ավագ դպրոցներում գործող հոսքային ուսուցման համակարգն առաջարկվում է փոխարինել անհատական դասացուցակով, որը, Անդրեասյանի խոսքով, կազմվելու է աշակերտի կարիքների ու նախընտրությունների հիման վրա։

Իսկ մարզերի ավագ դպրոցների աշակերտներին տրվելու են նաև հարազատ մարզին վերաբերող գիտելիքներ։ ԿԳՄՍ փոխնախարարի խոսքով` դա թույլ կտա աշակերտին տեսնել իր բնակավայրի խնդիրներն ու սեփական պատասխանատվությունը դրանք լուծելու հարցում։

Փոփոխություններ են նախատեսվում նաև գնահատման համակարգում։

«Միավորային գնահատումը պետք է գործի 5-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակից, ինչը նշանակում է, որ մենք հրաժարվում ենք տարրական դպրոցում միավորային գնահատումից ու առաջարկում ենք կիրառել ավելի գնահատող ու խթանող ձևեր»,– ասաց Անդրեասյանը` հավելելով, որ նախարարությունն առաջարկում է նաև հրաժարվել «անբավարար» գնահատականից ու 10 միավորանոց գնահատման համակարգում յուրաքանչյուր առանձին միավոր դիտարկել որպես առաջընթացի ցուցիչ։

Բացի այդ, առաջարկվող նոր չափորոշչով վերանայվել են նաև ուսումնական բնագավառները։ Դրանք առաջարկվում է սահմանել հետևյալ կերպ` հայոց լեզու և գրականություն, հայրենագիտություն, օտար լեզուներ, բնագիտություն, տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ, ճարտարագիտություն, մաթեմատիկա, հասարակություն, հասարակական գիտություններ, արվեստ և արհեստ, ֆիզիկական կրթություն և անվտանգ կենսագործունեություն:

Նոր չափորոշիչները դեռ չեն ներդրվի։ Դրանք 2021թ–ի սեպտեմբերի 1-ից միայն կփորձարկվեն։ Իսկ հաջող փորձարկում անցնելուց հետո 2023թ.–ից կներդրվեն դպրոցներում։

The Ministry of Education, Science, Culture and Sports of the Republic of Armenia is reducing the number of subjects taught in Armenian schools by making changes in the state standards of general education approved in 2010 and still in force.

Le ministère de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports de la République d’Arménie réduit le nombre de matières enseignées dans les écoles arméniennes en apportant des modifications aux normes nationales de l’enseignement général approuvées en 2010 et toujours en vigueur.

Présentant les nouvelles normes à la séance d’aujourd’hui du gouvernement de la RA, la vice-ministre de l’Éducation et des Sciences, Zhanna Andreasyan, a déclaré que les changements donneront l’occasion d’éviter les répétitions dans différentes matières, d’utiliser plus efficacement le temps passé par l’enfant à l’école.

«Grâce à ce changement, nous réduisons en fait la charge de travail des écoliers, sans réduire le volume de contenu, obtenant ainsi de meilleurs résultats», a déclaré le sous-ministre.

Il est proposé de remplacer le système éducatif actuel dans les lycées par un horaire individuel qui, selon Andreasyan, sera basé sur les besoins et les préférences de l’élève.

Et les élèves des lycées des régions recevront des connaissances sur leur région d’origine. Selon le sous-ministre de l’éducation et des sciences, cela permettra à l’étudiant de voir les problèmes de son lieu de résidence et de sa propre responsabilité pour les résoudre.

Des changements sont prévus dans le système d’évaluation.

“L’évaluation unitaire devrait être efficace dès le deuxième semestre de la 5e année, ce qui signifie que nous refusons l’évaluation unitaire à l’école primaire et proposons d’utiliser plus d’évaluateurs et d’incitations”, a déclaré Andreasyan, ajoutant que le ministère propose de refuser “insuffisante” Et considérez chaque élément individuel dans le système de notation en 10 points comme un indicateur de progrès.

En outre, les critères proposés ont révisé les domaines éducatifs. Il est proposé de les définir comme suit: langue arménienne – littérature, patriotisme, langues étrangères, sciences naturelles, technologies de l’information et de la communication, ingénierie, mathématiques, société, sciences sociales, art – artisanat, éducation physique – vie sûre.

Les nouvelles normes ne seront pas encore introduites. Ils ne seront testés qu’à partir du 1er septembre 2021. Et après avoir réussi un test, ils seront introduits dans les écoles à partir de 2023.

Le ministère de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports de la République d’Arménie réduit le nombre de matières enseignées dans les écoles arméniennes en apportant des modifications aux normes nationales de l’enseignement général approuvées en 2010 et toujours en vigueur.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *