ՀՐԱՇՔ ԼՈՒՐ. վերջապես. Չամուսնացած անձանց համար բնակարանի ձեռք բերման գործընթացը հեշտացվել է«Երիտասարդ ընտանիքներին’ մատչելի բնակարան» կառավարության ծրագրից կարող էին օգտվել միայն երիտասարդ ընտանիքները։ «Ազգային հիփոթեքային ընկերությունը» որոշել է աջակցել երկրի աշխատող երիտասարդ քաղաքացիներին (մինչև 30 տարեկան), ովքեր դեռևս չեն ամուսնացել։ Քաղաքացիների այս խմբի համար ընկերությունը նախատեսել է հիփոթեքի կանխավճարի զգալի նվազեցում։ Այսինքն, պոտենցիալ վարկառուները, ովքեր ունեն համապատասխան եկամուտ, կկարողանան դիմել «Ազգային հիփոթեքային ընկերության» գործընկերներին’ բանկերին և վարկային կազմակերպություններին, և ստանալ հիփոթեք ավելի հասանելի պայմաններով։ Երիտասարդ, չամուսնացած, աշխատող քաղաքացիների համար ԱՀԸ–ն մասնավորապես նվազեցրել է


կանխավճարը’ 30%–ից դարձնելով 7,5%։ Սակայն նման ցածր կանխավճարով հիփոթեքը նախատեսում է լրացուցիչ պայմաններ’ մեկ այլ անշարժ գույքի գրավ կամ կանխավճարի ապահովագրություն։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մինչև 30 տարեկան անձինք միշտ չէ, որ ունենում են անշարժ գույք’ այն գրավադրելու համար, նրանց ավելի հարմար կլինի վերցնել հիփոթեք հենց կանխավճարի ապահովագրությամբ։ Նման հիփոթեք ստանալու պայմաններից է նաև բնակարանի ձեռքբերումը կառուցապատողից կամ նոր տան ձեռքբերումը։ Բացի այդ, ԱՀԸ–ի ծրագրի շրջանակում կա եկամտահարկի վերադարձի հնարավորություն’ հիփոթեքի տոկոսադրույքները վճարելու համար։

Երիտասարդ, չամուսնացած, աշխատող քաղաքացիների համար ԱՀԸ–ն մասնավորապես նվազեցրել է կանխավճարը’ 30%–ից դարձնելով 7,5%։ Սակայն նման ցածր կանխավճարով հիփոթեքը նախատեսում է լրացուցիչ պայմաններ’ մեկ այլ անշարժ գույքի գրավ կամ կանխավճարի ապահովագրություն։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մինչև 30 տարեկան անձինք միշտ չէ, որ ունենում են անշարժ գույք’ այն գրավադրելու համար, նրանց ավելի հարմար կլինի վերցնել հիփոթեք հենց կանխավճարի ապահովագրությամբ։ Նման հիփոթեք ստանալու պայմաններից է նաև բնակարանի ձեռքբերումը կառուցապատողից կամ նոր տան ձեռքբերումը։ Բացի այդ, ԱՀԸ–ի ծրագրի շրջանակում կա եկամտահարկի վերադարձի հնարավորություն’ հիփոթեքի տոկոսադրույքները վճարելու համար։ Կանխավճարի ապահովագրության գումարը կախված է բնակարանի գնից։ Տարբեր

ապահովագրական ընկերություններ առաջարկում են ապահովագրության տարբեր պայմաններ։ Այսպես, ԱՀԸ–ի ծրագրերի շրջանակում կանխավճարի ապահովագրությունը հասնում է տարեկան 3%–ի։ Կարևոր է իմանալ, որ վարկառուն ապահովագրում է 30% և 7,5% կանխավճարի տարբերությունը, այսինքն, կանխավճարի չվճարված մասը’ 22,5%–ը։ Ենթադրենք հիփոթեքով ձեռք բերվող բնակարանն արժե 20 մլն դրամ, այդ ժամանակ ԱՀԸ–ի բազային պայմաններով կանխավճարը կկազմի 5 մլն դրամ (30%), իսկ նոր, արտոնյալ պայմաններով’ 1,5 մլն դրամ (7,5%)։ Որպես ապահովագրություն կհաշվարկվի հենց այդ գումարների տարբերությունը, այսինքն’ 4,5 մլն դրամը։ Արդյունքում, կանխավճարի ապահովագրությունը կկազմի 136 հազար դրամ առաջին տարվա համար (3%) կամ ամսական 11 250 դրամ։ Շատ կարևոր է նշել, որ կանխավճարի ապահովագրության ծախսերը յուրաքանչյուր տարի կնվազեն’ հիփոթեքի մարմանը զուգահեռ։ Բացի այդ, կանխավճարի

ապահովագրություն չի պահանջվում հիփոթեքի մարման ողջ ժամանակահատվածի ընթացքում։ Եթե վարկառուն բարեխիղճ կերպով վճարի վարկը’ բնակարանի արժեքի մինչև 70%–ի չափով, ապա այլևս չի վճարի ապահովագրության համար։ Այսպիսով, կանխավճարի ապահովագրության ամբողջական գումարը կախված կլինի բնակարանի արժեքից։ Որքան թանկ է բնակարանն, այնքան ավելի մեծ կլինեն ապահովագրության գծով վճարները։ Ծրագրում մասնակցելու համար եկամտի շեմը կարևոր չէ։ ԱՀԸ–ի ծրագրերի շրջանակում կարևոր է հիփոթեքի ամսական վճարների և վարկառուի եկամտի հարաբերակցությունը, որը չպետք է գերազանցի 45%–ը։ Այսինքն վարկառուն չի կարող հիփոթեքի վճարին հատկացնել իր եկամտի 45%–ից ավել գումարը։ Եկամտի մակարդակն այդքան էլ

նշանակություն չունի, եթե բնակարանը թանկ է, ապա եկամուտը ևս պետք է բարձր լինի։ Օրինակ եթե դուք ամսական ստանում եք 200 հազար դրամ (աշխատավարձ և այլ եկամուտներ), ապա հիփոթեքի մասով ամսական վճարները չպետք է գերազանցեն 90 հազար դրամը։ Բացի այդ, վարկառուն պետք է ունենա եկամուտը հաստատող փաստաթղթեր։ Սակայն ԱՀԸ–ն չի սահմանափակում իր ծրագրերի շահառուներին, եթե եկամուտը չի բավարարում պահանջները։ Այդ դեպքում ընկերությունը հնարավորություն է տալիս վարկառուին հիփոթեք վերցնել համավարկառուի հետ, ինչը թույլ կտա հաշվի առնել նրանց ընդհանուր եկամուտը։ Բացի այդ, պետության կողմից վերադարձվող

եկամտահարկն ԱՀԸ–ի ծրագրի շրջանակում ևս դիտարկվում է որպես եկամուտ։ ԱՀԸ–ի ծրագրերի շրջանակում հիփոթեք ստանալու համար հարկավոր է դիմել ԱՀԸ–ի գործընկեր բանկեր և վարկային կազմակերպություններ։ Գործընկերների ամբողջական ցանկը կարելի է գտնել Ազգային հիփոթեքային ընկերության կայքում (http://www.nmc.am/)։ Հիփոթեքի հաստատումից և տրամադրումից հետո բանկը կամ վարկային կազմակերպությունն այդ վարկը փոխանցում է ԱՀԸ–ին’ վերաֆինանսավորման համար։ Օրինակ դուք ուզում եք հիփոթեք վերցնել ԱՀԸ–ի ծրագրով և որոշել եք գնել բյուջետային բնակարան Երևանում, որի արժեքը մոտ 16 730 000 դրամ է (35 հազ. դոլար)’ միջինը 10,5%

տոկոսադրույքով, 20 տարի մարման ժամկետով և 7,5% կանխավճարով (1 254 750 դրամ, 30% կանխավճարով’ 5 019 000 դրամ)։ Ապահովագրական վճարը (7,5%–ի և 30%–ի տարբերությունը’ 3 764 250 դրամ) կազմում է առավելագույնը 3% առաջին տարվա համար (112 927,5 դրամ առաջին տարում կամ ամսական 9 410,6 դրամ)։ Կանխավճարի ապահովագրավճարը տարեցտարի կնվազի։ Այս դեպքում ամսական անուիտետային վճարը (ամսական հավասարաչափ վճար) կկա

Only young families could benefit from the government’s Affordable Housing for Young Families program. The “National Mortgage Company” has decided to support young working citizens of the country (up to 30 years old) who are not married yet. The company has planned to significantly reduce the mortgage down payment for this group of citizens. In other words, potential borrowers, who have a corresponding income, will be able to apply to the partners of the “National Mortgage Company” – banks, credit organizations, t

Nur junge Familien könnten vom staatlichen Programm „Bezahlbarer Wohnraum für junge Familien“ profitieren. Die “National Mortgage Company” hat beschlossen, junge berufstätige Bürger des Landes (bis 30 Jahre) zu unterstützen, die noch nicht verheiratet sind. Das Unternehmen hat geplant, die Anzahlung für diese Bürgergruppe erheblich zu reduzieren. Mit anderen Worten, potenzielle Kreditnehmer mit angemessenem Einkommen können bei den Partnern der “National Mortgage Company” – Banken, Kreditinstitute – beantragen, eine Hypothek zu günstigeren Konditionen zu erhalten. Insbesondere für junge, unverheiratete, arbeitende Bürger wurde die Mehrwertsteuer gesenkt

Anzahlung von 30% auf 7,5%. Eine Hypothek mit einer so geringen Anzahlung bietet jedoch zusätzliche Bedingungen – eine andere Immobilienhypothek oder eine Anzahlungsversicherung. Angesichts der Tatsache, dass Personen unter 30 Jahren nicht immer Immobilien zu verpfänden haben, ist es für sie bequemer, eine Hypothek mit Vorauszahlungsversicherung aufzunehmen. Eine der Bedingungen für den Erhalt einer solchen Hypothek ist der Kauf einer Wohnung von einem Bauträger oder der Kauf eines neuen Hauses. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, im Rahmen des AAC-Programms Einkommensteuern zur Zahlung von Hypothekenzinsen zurückzugeben.

Für junge, unverheiratete, arbeitende Bürger hat die APC insbesondere die Anzahlung von 30% auf 7,5% gesenkt. Eine Hypothek mit einer so geringen Anzahlung bietet jedoch zusätzliche Bedingungen – eine andere Immobilienhypothek oder eine Anzahlungsversicherung. Angesichts der Tatsache, dass Personen unter 30 Jahren nicht immer Immobilien zu verpfänden haben, ist es für sie bequemer, eine Hypothek mit Vorauszahlungsversicherung aufzunehmen. Eine der Bedingungen für den Erhalt einer solchen Hypothek ist der Kauf einer Wohnung von einem Bauträger oder der Kauf eines neuen Hauses. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, im Rahmen des AAC-Programms Einkommensteuern zur Zahlung von Hypothekenzinsen zurückzugeben. Die Höhe der vorausbezahlten Versicherung hängt vom Preis der Wohnung ab. Anders:

Versicherungsunternehmen bieten unterschiedliche Versicherungsbedingungen an. Somit erreicht die Vorauszahlungsversicherung im Rahmen der AMC-Programme 3% pro Jahr. Es ist möglich zu wissen, dass der Kreditnehmer die Differenz von 30% և 7,5% Anzahlung versichert, dh den nicht bezahlten Teil der Anzahlung – 22,5%. Angenommen, die mit einer Hypothek gekaufte Wohnung kostet 20 Millionen Drams, dann macht die Vorauszahlung unter den Grundbedingungen des AMC 5 Millionen Drams (30%) und unter den neuen Vorzugsbedingungen 1,5 Millionen Drams (7,5%). Die Differenz dieser Beträge wird als Versicherung berechnet, dh 4,5 Millionen Drams. Infolgedessen wird die Vorauszahlungsversicherung im ersten Jahr 136.000 Drams (3%) oder 11 250 Drams pro Monat produzieren. Es ist wichtig zu beachten, dass die Kosten für die Vorauszahlungsversicherung jedes Jahr sinken, wenn die Hypothek zurückgezahlt wird. Darüber hinaus Vorauszahlung

Für die gesamte Rückzahlungsdauer der Hypothek ist keine Versicherung erforderlich. Wenn der Kreditnehmer das Darlehen nach Treu und Glauben bis zu 70% des Wertes der Wohnung zurückzahlt, zahlt niemand anderes für die Versicherung. Somit hängt der volle Betrag der Vorauszahlungsversicherung vom Wert der Wohnung ab. Je teurer die Wohnung, desto höher sind die Versicherungsprämien. Es gibt keine Einkommensschwelle für die Teilnahme am Programm. Im Rahmen der APC-Programme darf das Verhältnis der monatlichen Hypothekenzahlungen zum Einkommen des Kreditnehmers 45% nicht überschreiten. Mit anderen Worten, der Kreditnehmer kann nicht mehr als 45% seines Einkommens für die Hypothekenzahlung verwenden. Das Einkommensniveau ist nicht so hoch


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *