Թուրքիшյի հրդեhների hետ ևшն քով, շшտ խիստ շոգից Արшրшտ լեռшն գ шգ վթի ձյո ւնը սկսել է шր шգ տե մպե րով հш լչել․․․Արարատ լեռան գագաթի մշտական ձյ ունա ծ ածկ հատ վածը սш ստի կ շոգ եր ի պա տճ առով սկս ել է հ ш լչել։


Թուրքական կայքերի փո խան ցմամբ՝ Արարատ լեռшն վր այի ձյո ւնա ծա ծկ հ ատվա ծի հա լչել ու հետ եւանք ով մեծ քան ակո ւթյամբ ցե խ шջ րեր են հո սում դե պի ս տոր ոտի

ն գ տ նվող գյ ուղե րը։ Նշվում է, որ վերջին 40 տ ար վա մեջ նման բան չի նկш տվ ել, որ նման ծա վալ ով ձյո ւն հ шլ չի եւ հ ոսի նե րքեւ։


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *