Բնակչության նախապատվությունները գալիք արտահերթ ընտրություններինԲնակչության նախապատվությունները գալիք արտահերթ ընտրություններին
2021թ-ի հունիսի 16-18-ն ընկած ժամանակահատվածում «Հասարակական հետազոտությունների առաջատար խումբ» ՀԿ-ն իր նախաձեռնությամբ իրականացրել է հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն քվեարկության նախապատվությունների վերաբերյալ։ Հարցումն իրականացվել է հեռախոսային հարցումների միջոցով ամբողջ Հայսատանի Հանրապետության տարածքում, որին մասնակցել է 1067 մարդ: Իրականացված հարցումների թիվը թույլ է տալիս տվյալները 95% հավանականությամբ ±3% սխալի մեծությամբ համարել ներկայացուցչական:Արդյունքները այստեղ:
Նշում․ Կազմակերպությունը հարցումներ իրականացնելի խստորեն հետևում է ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 22-րդ հոդվածի 2-րդ կետին, այն է՝ արգելվում է քվեարկության նախորդ օրը, ինչպես նաև քվեարկության օրը` մինչև ժամը 20.00-ն, վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնող հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով կամ տպագիր մամուլով թեկնածուների, ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների վերաբերյալ սոցիոլոգիական հարցման արդյունքները, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ տեղեկատվություն հրապարակելը:

Preferences of the population for the upcoming snap elections
From June 16 to 18, 2021, the Leading Public Research Group NGO, on its own initiative, conducted a public opinion poll on voting preferences. The survey was conducted through telephone surveys throughout the Republic of Armenia, in which 1067 people participated. The number of surveys conducted allows the data to be considered representative with a 95% probability of ± 3% error.
Results here:
Note ․ The organization strictly follows the requirements of Article 22, Clause 2 of the Electoral Code of the Republic of Armenia, ie it is prohibited to nominate candidates on the air, on the air, on TV, radio or in the print media on the day before the voting, as well as on the voting day until 20:00. The results of a sociological survey of the parties running in the elections, as well as the publication of information about them.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *