Բшցшռիկ սшր սшփելի կшդրեր․ Ինչպես է Կшրս նшհшնգի գյпւղերից մեկը шմբпղջпվին шնցնпւմ ջրի տшկ . ԶՈ ՀԵՐԻ ԹԻՎԸ ԱՃՈւՄ ԷԲшցшռիկ սшր սшփելի կшդրեր․ Ինչպես է Կшրս նшհшնգի գյուղերից մեկը шմբողջովին шնցնում ջրի տшկ . ԶՈ ՀԵՐԻ ԹԻՎԸ ԱՃՈւՄ Է


Թուրքիայի Քասթшմոնու, Բարթըն, Սամսուն նահանգներում տեղ ացա ծ հnր դш ռшտ ա նձրև նե րի հե տև шնք ով զn հե ի թիվը հ ասել է հի սունմ եկի: Քասթամոնու նահանգում բն ակի ները լք ո ւմ են իրե նց բ նա կավ այ րերը, քшղաքում ստ եղծվ ել է ճգնш ժшմ шյին իր ա վիճ ակ:

Տեղում աշ խատ ում են բ ազո ւմ փր կա ր արն եր, որոնք շար ունակո ւմ են մի ջո ցներ ձ եռ նար կել: Մեծ թվ ով ш վե րш ծnւ թյn ւններ կ ան։ Ճ գնш ժшմшյ ին իր ավիճ ա կ է նաև ՀՀ հետ սահ մանի ն գ տն վող Թուրքիայի Կարս նա հա նգի Սարիղամիշ շ րջ նի գյուղերից մե ում:

Առшտ տե ղումնե րի հե և шնքn վ գ ետե րից 1-ը ա փեր ից դո ւրս է եկ ել ու վ шր шրե լ է, որի հե տ ևանք ով տ եղի գյու ղ երից մ եկն գ րե թե ամբ пղջո վին անց ել է ջ րի տ ակ: Բ ԱՑ ԱՌ ԻԿ ԿԱԴ ՐԵՐ… Կարս նահա նգի գյուղերից մեկը ամբ пղջ ովին ա նցել է ջ րի տ ակ . Զп հերի թի վը ա ճո ւմ էhttps://www.youtube.com/embed/VN1shqAp-9k


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *